Hızlı Erişim


Yayınlarımız

Avcılık Hizmetleri

Fotoğraflarla İlimizin Biyolojik Çeşitliliği ve Doğal Güzelliği

BİMER 

Kamu Hizmet Standart Tablosu 

İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları 
Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

2019-2020 Av Sezonu Yarın Açılıyor.

Ağustos 16, 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN

BİLDİRİLMİŞTİR

 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 23 Mayıs 2019 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2019-2020 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 18 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Buna göre; 2019-2020 Av Döneminde avlanma; Marmara bölgesinde 17 Ağustos 2019 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası,karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.

Alınan karar uyarınca genelve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde(idari tatiller de dahil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak Salı günü de av  yapılabilecektir..

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri aşağıda yer almıştır.

Kuşlar için; Bıldırcın:10,üveyik:3, karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke:4, tahtalı 4, sakarca: 3, suçulluğu(bekasin):1, kınalı ve kum keklik toplamda 2, çil keklik 2 (Çil keklik, bu av sezonunda sadece Afyonkarahisar,Ağrı, Ardahan, Aksaray, Ankara, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ,Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş,Tokat, Eskişehir, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır.), Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka,elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda:6 (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 adet kılkuyruk, 2 adet elmabaş patka olabilir),Memeliler için: Yabani tavşan: 1, ada tavşanı2, yaban domuzu: 2, çakal 1, kaya sansarı 2, tilki 2 olarak

belirlenmiştir.

 

Avcıların Av Dönüşünde Taşıyacakları Av Hayvanı Miktarı da Belirlenmiştir. (Bagaj Limiti)

Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.

Kota Bitince Av Yasak

Genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar;Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafından belirlenen avlanma günlerinde “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi”alınarak avlanılabilecektir.

Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır.

 

Avlaklarda İzin Alınarak Avlanılacaktır.

Avcılar,Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından(AVA) ve 2019-2020 av döneminde uygulamaya konulan 0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.

 

Kararı uyarınca aşağıdaki alanlarda avlanma yapılamayacaktır.

üGenel,devlet, örnek ve özel avlaklar dışındaki alanlarda,

üAvın yasaklandığı genel ve devlet avlaklarda,

ü Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılmış alanlar ile doğal olarak gençlik gelmiş ormanlık alanlarda ortalama fidan boyunun 2m’nin altında olan alanlarda,

üTabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,

üArboretumlarda,

üOrmaniçi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,

üKarayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda,

üOrmaniçi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),

üEtrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık,çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

üAskeri birliklere 300 m. mesafe içinde,

avlanmak yasaktır.

 

Korunan Alanlarda Av Yapılmayacak

üYaban Hayatı Koruma Sahalarında,

üMilli Parklarda,

üTabiat Parklarında,

üTabiat Koruma Alanlarında,

üÖzel çevre koruma bölgelerinde,

üYaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,

üYaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,

üYaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,

üBakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

Yukarıda belirtilen sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı bulunmaktadır.

 

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler

ü Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar,

ü Canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik,elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri),

ü Ancak rüzgârla hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir.

ü Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

üZehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler,

üBakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse,alaca, kafes ve tuzaklar,

Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynakları,

avlanmada kullanılamaz.

Motorlu tekne ve benzeri araçlar, (Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez. Motorlu tekneler de motoru çalışmaz durumda ve haraketsiz iken üzerinde av yapılabilir.)

Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki arazilerde dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.

 

Yasaklanan Avlanma Usulleri Belirlendi

üSu kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak,

üKara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanmak,

üTüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

üAvda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak,

üTarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak,

üYaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

üAv ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

üAv ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek,

yasaktır.

Yaralı bulunan av ve yaban hayvanları en yakın Bakanlığımız birimlerine veya emniyet birimlerine bildirilmelidir.

Avcıların avlanma hakkınıelde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete’de yayımlanan 18 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.

İlgililere ve avcılara duyurulur.

 

TARIMVE ORMAN BAKANLIĞI

2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YALOVAŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hızlı Erişim


Yayınlarımız

Avcılık Hizmetleri

Fotoğraflarla İlimizin Biyolojik Çeşitliliği ve Doğal Güzelliği

BİMER 

Kamu Hizmet Standart Tablosu 

İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları